X

ANBI status

Hieronder treft u informatie van de Stichting Join Our Mission Polen (18+huis) en de Stichting Join Our Mission Werkreizen. Alleen de Stichting Join Our Mission Polen heeft een ANBI-status.

I. Stichting Join Our Mission Polen

 1. Naam: Stichting Join Our Mission Polen
 2. RSIN: 8175.94.048
 3. Contactgegevens:  Koningin Julianaweg 22, 3628 BN Kockengen. info@joinourmission.nl
 4. Bestuurssamenstelling:  Marja de Hoop (secretaris), Richard Oostveen (penningmeester) Marie-José Verweij (algemeen bestuurslid),  Jonieta de Hoop (algemeen bestuurslid) en  Nico Zeldenrijk (algemeen bestuurslid), Voorzitter (vacant)
 5. Beleidsplannen: Beleidsplan 2020-2025 Join Our Mission Polen, Beleidsplan 2015-2020 Join Our Mission Polen
 6. Beloningsbeleid: conform de statuten ontvangen bestuurders geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
 7. Doelstelling:De stichting heeft ten doel het bieden van hulp aan voormalige bewoners van twee kindertehuizen in Polen, te weten in Pieszyce en Piława, die de kindertehuizen moeten verlaten vanwege hun leeftijd, om hen gedurende een periode onder begeleiding naar zelfstandigheid en volwassenheid te laten groeien in het 18+huis, en voorts al hetgeen dat met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.De stichting tracht bovenstaand doel te bereiken door onder meer fondsen te werven en begeleiding te verzorgen, één en ander in goed overleg met de leiding van de kindertehuizen.
 8. Financiële verantwoording: Jaarrekening 2023, Jaarrekening 2022 Stichting Join Our Mission Polen, Jaarrekening 2021 Stichting Join Our Mission Polen, Jaarrekening 2020 Stichting Join Our Mission Polen, Jaarrekening 2019 Stichting Join Our Mission PolenJaarrekening 2018 Stichting Join Our Mission Polen (1) Jaarrekening 2017 Stichting Join Our Mission PolenJaarrekening 2016 Stichting Join Our Mission Polen en Jaarrekening 2015 Stichting Join Our Mission Polen
 9. Jaarverslag activiteiten: Jaarverslag 2023, Jaarverslag 2022, Jaarverslag 2021, Jaarverslag 2020, Jaarverslag 2019, Jaarverslag 2018, Jaarverslag 2017

II. Stichting Join Our Mission Werkreizen (Opgeheven)

 1. Naam: Stichting Join Our Mission Werkreizen
 2. Contactgegevens: zie contact.
 3. Bestuurssamenstelling: zie bestuur.
 4. Beleidsplan: zie het beleidsplan. Deze is op verzoek in te zien.
 5. Beloningsbeleid: conform de statuten ontvangen bestuurders geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
 6. Doelstelling: zie hoofdstuk 3 uit het beleidsplan. Deze is op verzoek in te zien.
X