X

Geschiedenis Werkreizen

In de eerste jaren van de eenentwintigste eeuw ontstaat in de Gereformeerde kerk te Kockengen de wens om voor de jeugd vanaf 16 jaar iets nieuws te organiseren. Men zoekt naar een zinvolle activiteit die jonge mensen zal stimuleren hun horizon te verbreden en op basis van het evangelie medemensen te helpen.

Dankzij contacten met een kerk in Amersfoort, die al enkele jaren actief was in het kindertehuis in Pieszyce, wordt in 2002 de eerste werkreis naar Polen gehouden — aanvankelijk onder de naam ‘Polenkamp’.

De reis gaat naar drie kindertehuizen, op een afstand van ongeveer 1000 kilometer, in Silezië, de streek die grenst aan Tsjechië. Er wonen kinderen tijdelijk of permanent. Thuis kregen ze te maken met onhoudbare situaties door bijvoorbeeld drankgebruik, misbruik, huiselijk geweld of financiële nood. Het gaat om staatstehuizen: de Poolse staat heeft de plicht te zorgen voor de benodigde financiën. Doordat deze slechts mondjesmaat ter beschikking gesteld worden, beschikt men niet over voldoende middelen om de kamers van de kinderen op te knappen en te meubileren. In deze nood helpt Join Our Mission.

In 2007 wordt voor de steeds professioneler werkende organisatie een stichting opgericht. Dit geeft duidelijkheid voor sponsors; ook de erkenning als algemeen nut beogende instelling (ANBI) met de daarbij behorende fiscale voordelen wordt zo mogelijk. De formele band met de Gereformeerde kerk te Kockengen wordt losser. De statuten spreken van verbondenheid met deze kerk. Die wordt onder andere zichtbaar in het ter inzage leggen van de jaarcijfers van de stichting. Deelname aan de werkreis staat overigens al sinds 2002 open voor iedereen die het doel van Join Our Mission onderschrijft.

Bijna jaarlijks vertrekt een vrachtwagen naar Polen vol goederen waaraan behoefte bestaat: meubels, kleding, fietsen, waspoeder, tandpasta, medicijnen, enz. In 2007 is dankzij sponsoring zelfs een splinternieuwe auto overhandigd.

Sinds 2002 is naast de vriendschap met kinderen en leiding van de tehuizen ook het besef gegroeid van de grote verschillen tussen de Nederlandse welvaart en de armoede in Poolse kindertehuizen. Het is wel eens lastig om daarmee om te gaan. Maakt de jaarlijkse werkreis werkelijk verschil in de levens van deze kinderen, of blijft Join Our Mission steken in materiële hulp?

In de loop van de tijd heeft er een verschuiving plaatsgevonden. Aanvankelijk werd er hoofdzakelijk verbouwd en geschilderd. Maar dan ontdek je op een dag hoeveel plezier het geeft wanneer een speeltoestel weer bruikbaar is. Of wat een feest het is om via toneel en mime het evangelie te verkondigen. Inmiddels is het contact met de kinderen en de leiding een wezenlijk onderdeel van het werk van Join Our Mission in Polen. Daarbij is veel oog voor aspecten als liefhebben, ontmoeten, trouw zijn, aandacht, warmte en plezier.

Een ingrijpende verandering is ook het besluit van de Poolse overheid om per 1 juli 2013 het kindertehuis in Dzierżoniów te sluiten. De baby- en peutergroepen woonden altijd in dit huis. Kinderen tot zeven jaar worden nu geadopteerd. In de leeftijd vanaf acht jaar komen ze terecht in kleinschalige opvang. In 2021 zullen er, volgens de huidige plannen, zowel in Pieszyce als in Piława nog twee groepen van veertien kinderen wonen.

X