X

Missie 18+huis

Join Our Mission Polen trekt zich het lot aan van de Poolse jongeren van achttien jaar en ouder, die volgens de wet het kindertehuis dienen te verlaten. De meeste van hen verbleven jarenlang in het kindertehuis, vanwege slechte omstandigheden thuis. Hun ouders zijn ontzet uit de ouderlijke macht.

Volgens de Poolse wet krijgen de jongeren door de gemeente woonruimte aangeboden in de omgeving waar zij woonden voordat zij in het kindertehuis terechtkwamen. Dit gebeurt ook, soms snel, soms pas na jaren. Helaas is het in de meeste gevallen zo dat de jongeren een kamertje in een achterstandswijk aangeboden krijgen. De omstandigheden waarin zij- zonder hulp van ouders of instanties- een bestaan moeten opbouwen is niet gemakkelijk.

In de jaren dat wij in de kindertehuizen komen, hebben we dit  vaak fout zien gaan. De meeste jongeren redden het niet alleen. Zij begonnen op straat te zwerven en belandden in slechte milieus. Deze zorg delen we met de directrice van de kindertehuizen.

Vanuit die zorg is het idee ontstaan de jongeren een eigen thuis te bieden, het 18+huis. Hier krijgen deze achttienjarigen de kans om onder begeleiding belangrijke vaardigheden te ontwikkelen. Voorbeelden hiervan zijn:

  • beheren van de eigen financiën
  • een studie volgen/afronden
  • werk zoeken en dit naar wens uitvoeren
  • boodschappen doen en koken
  • kamer schoon houden
  • vriendschappen onderhouden

Tijdens het verblijf in het 18+huis kunnen de jongeren deze vaardigheden (die nodig zijn als belangrijke basis om vervolgens zelfstandig in het leven te kunnen staan) leren  onder toezicht. De leiding van het kindertehuis ziet mogelijkheden om deze steun te bieden.

Na een korte periode van maximaal één jaar zullen de jongeren naar verwachting klaar zijn om op zichzelf te wonen.

Onze missie?

De missie van Join Our Mission Polen is om deze achttienjarigen, die uit het kindertehuis komen en nog moeten leren hun eigen leven in te richten, zo snel mogelijk deze veilige woonplek te bieden, zodat ze na een korte tijd echt op eigen benen kunnen staan.

In het voorjaar van 2012 is de bouw van het 18+ huis daadwerkelijk begonnen.  Inmiddels is het huis bijna af. Voor de huidige stand van zaken kunt u de foto’s bekijken via https://joinourmission.nl/fotos-18-huis/

De jongeren die er zullen gaan wonen, ontmoeten we nu al in de kindertehuizen. En als we naar hen kijken en met hen spelen, zien we voor wie we dit 18+huis bouwen.

image0011102_2401

image0031IMG_2804

X